Long Nữ Điện Hạ Bị Phản Công

Long Nữ Điện Hạ Bị Phản Công

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Hồ Ly Comic
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 8
Thể loại:

Ngao Tân, Vương nữ thứ 8 của Đông Hải Long Cung, bị buộc phải chuyển trường, ở đây cô gặp rất nhiều người “xấu”, trong đó có bạn cùng bàn đẹp trai.