Nếu không yêu sớm lúc đến đã muộn!

Nếu không yêu sớm lúc đến đã muộn!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 再不早恋就来不及了!
Tác giả: 未几再就业
Nhóm dịch: Miêu Dạ Tử
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/06/2023
Tổng lượt xem: 771
Thể loại:

Trời sinh Lâm Chiêu Chiêu thiếu tế bào yêu đương, vì thu thập kinh nghiệm yêu đương mà tỏ tình với hải vương Hứa Nhiên nổi tiếng nhưng lại bị từ chối thảm hại. “Cậu đồng ý lời tỏ tình của mọi người hết lần này đến lần khác mà lại từ chối tôi??” Hãy đón xem Mặt Trời Nhỏ công lược Hải Vương như thế nào!

Danh sách chương